تولیدات هنری، از جمله صنایع دستی، نمایندگان فرهنگی بسیار قوی به ویژه برای کشورهایی با تمدن های باستانی هستند. ایران دارای ثروت عظیمی از شاهکارهای سنتی به جا مانده از نواحی باستانی، میانی و مدرن است. موقعیت جغرافیایی ایران که پل ارتباطی غرب و شرق را تشکیل می دهد و همچنین سابقه طولانی تجارت آن با کشورهای دیگر مانند چین و هند، باعث شده تا تنوع گسترده هنرها و صنایع دستی در موزه های کشور به نمایش گذاشته شود.