وبینار فلسفه سیاسی در اسلام

خانه ایران با همکاری دانشگاه تهران شما را به سمینار فلسفه سیاسی در اسلام دعوت می کند.
این وبینار نگاه فیلسوفان مسلمان به جامعه و پتانسیل سیاسی اسلام را بررسی می کند.

تاریخ: 30 نوامبر 2022
ساعت 4 بعد از ظهر از طریق زوم

با مشارکت از:
دکتر نادیا مفتونی
نویسنده، هنرمند و دانشیار گروه فلسفه اسلامی دانشگاه تهران

دکتر رسول اکبری
دستیار علمی
در کرسی معارف دینی و الهیات عملی

دکتر محمود واعظی
استاد فلسفه اسلامی دانشگاه تهران
عضو هیئت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

رویجی ما
کاندیدای دکترای فلسفه در دانشگاه هومبولت برلین

ما مشتاقانه منتظر مشارکت شما هستیم. ثبت نام: info@irankultur.com