ایران سایت های میراث جهانی یونسکو با ارزش ترین مقاصد گردشگرانی هستند که به ایران سفر می کنند. سایت های میراث جهانی یونسکو نشانه هایی هستند که اهمیت فرهنگی یا تاریخی منحصر به فردی دارند. یونسکو هر سال به طور رسمی این مکان ها را انتخاب می کند و معاهدات بین المللی از آنها حمایت قانونی می کند. ایران جزو کشورهایی است که دارای بیشترین تعداد میراث جهانی است. همچنین 26 میراث جهانی یونسکو در ایران وجود دارد. دو مورد از میراث جهانی یونسکو در ایران، مکان‌های طبیعی هستند، از جمله جنگل‌های هیرکانی و کویر لوت. بقیه مکان‌های فرهنگی متعلق به دوره‌های مختلف تاریخی ایران هستند. این دوره های تاریخی شامل امپراتوری های عیلام، هخامنشیان و ساسانیان و همچنین امپراتوری های پس از اسلام است. به عبارت دیگر، میراث جهانی یونسکو در ایران شامل محوطه هایی با قدمت تقریباً 1200 قبل از میلاد تا 1200 قبل از میلاد است. تا صد سال پیش.26