فضیلت در میراث اخلاقی نوع بشر

وبینار: فضیلت در میراث اخلاقی بشریت

ما صمیمانه شما را به یک وبینار در مورد فضیلت و فضیلت در میراث اخلاقی بشر دعوت می کنیم. با شرکت کنندگانی از دانشگاه مونستر، دانشگاه فرانکفورت، دانشگاه تهران و دانشگاه علامه طباطبایی.

با مشارکت از:

دکتر رید الدغستانی
، lbWestfälische Wilhelms-Universität Münster

دکتر احد قراملکی قوی
، دانشگاه تهران

دکتر گوندولین واندرر
، پوند دانشگاه گوته فرانکفورت

دکتر علی شریفی
، دانشگاه علامه طباطبایی

تاریخ: 28 ژوئیه 2022 ساعت 6 بعد از ظهر CET

جلسه زوم:
https://us06web.zoom.us/j/82677380751?pwd=YlFIQUpsMzZ1T3cyNDRsdHNCZ2JDdz09

شناسه جلسه: 0751 7738 826
کد شناسایی: 569577

پخش زنده: youtube.com/irankultur