بین المللی همایش «مطالعات فرهنگی تطبیقی ​​برای شرکت‌های کوچک و متوسط ​​ایران و آلمان»

برلین، 26 تا 27 سپتامبر 2022
دانشگاه علمی کاربردی برای SMEs (FHM)
خانه ایران برلین

از 26. – 27 سپتامبر 2022 کنفرانس دو روزه “مطالعات فرهنگی تطبیقی ​​برای SMEهای ایران و آلمان” در برلین برگزار شد. این کنفرانس با حضور کارشناسان برجسته از کشورهای آلمان، ایران، هلند، اندونزی و سایر کشورها با همکاری Fachhochschule des Mittelstands و خانه های ایران در برلین برگزار شد.

اولین روز کنفرانس در اتاق های دانشگاه علمیکاربردی شرکت خای متوسط (FHM) برگزار شد.
در روز دوم شرکت کنندگان در خانه ایران مهمان بودند. دکتر شورای فرهنگ محمدی به گرمی مهمانان را در خانه ایران خوش آمد گفت و در مورد امکانات همکاری با ایران ارائه کرد.

Die Konferenz wurde geleitet von Prof. Dr. Doost Mohammadian.این کنفرانس به ریاست پروفسور دکتر دوست محمدی.