گلوانی رنگارنگ - سرپوش سه هزار ساله

نمایشگاه مجازی: گلوانی های رنگارنگ – سرپوش سه هزار ساله

عکس های اختصاصی زنان لر

گلوانی (به فارسی گلبندی) نام سرپوش سنتی است که زنان کرد، لکی و لری در جنوب غربی ایران می پوشند.

این سربند حدود 3000 سال قدمت دارد و ریشه آن به زنان کاسیت (اجداد قوم لر) می رسد و در فارسی به گلبندی تلفظ می شود که از کلمه فارسی گلبادان گرفته شده است. نام نوعی پارچه ابریشمی ظریف هندی.

سعید شادابی در کتاب فرهنگ مردم لرستان در بخش مربوط به لباس عروس و پوشش زنان عشایر به پارچه سروان [سرون] اشاره کرده است. این همان مقنعه ای است که سر و موهای عروس را با روسری های ابریشمی گلدار ظریف و ظریف در رنگ های مختلف می پوشاند.

این سرپوش به نوعی خاص است زیرا سر عروس را با چند عدد از این روسری ها می پوشانند که روی هم قرار می گیرند و سپس روسری ها را به سمت عقب پشت سر آویزان می کنند. همچنین در کتاب به تفصیل توضیح داده شده است که گلوانی همان «سروان» رنگین است. پارچه‌های ساده‌تر و بزرگ‌تر با حاشیه‌های رنگی «کت» نامیده می‌شوند.

لینک نمایشگاه:

https://www.artsteps.com/view/62b2d24e5ebf0e99799901da

تنظیم کننده:
خانه ایران
در همکاری:
وزارت میراث و گردشگری
اداره کل همکاری های فرهنگی