برای همیشه هنر!

نمایشگاه مجازی: صنایع دستی ایران. برای همیشه هنر!

شما دوستان هنر و فرهنگ را به نمایشگاه مجازی صنایع دستی ایران دعوت می کنیم.
از آثار شگفت انگیز هنرمندان مختلف ایرانی که با هنر خود اثری ماندگار و ماندگار خلق کردند که حتی پس از قرن ها بیننده را مجذوب خود می کند شگفت زده شوید.

لینک نمایشگاه:
https://www.artsteps.com/embed/62ac4125e92fe1af6dea7d87/560/315

در همکاری:
روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری ایران.
اداره کل همکاری های فرهنگی
موسسه فرهنگی سعدی
گالری سعدی
خانه ایران برلین

داپی باس لئو.