هنر تصویرگری کتاب کودک ایرانی - وبینار

تصویرگری کتاب کودک بدون شک یکی از هنرهای مهم در زمینه کتاب و به خصوص در مورد کتاب کودک است. در ایران سال هاست که این هنر با حرفه ای بسیار انجام می شود. تصویرگران کتاب کودک ایرانی مرتباً جزو برندگان جوایز بهترین تصویرگری کتاب هستند.

شنبه 22 اکتبر 2022، می خواهیم چند اثر را با هم ببینیم و با کارشناسان و هنرمندانی که بتوانند تصویری از هنر تصویرگری کتاب در ایران را ترسیم کنند، گفتگو کنیم.

شنبه 22/10/2022
12 شب آنلاین از طریق زوم
شناسه جلسه: 894 9433 3819
کنکد: 344066

ورود به زوم
https://us06web.zoom.us/j/89494333819?pwd=ZmFKb2o4NzNDSnkwNW5qSU51YVVidz09