راز الیف و باش

دعوت به ورنیساژ
راز الیف و باش
توسط کاتلین گوبل در 1 مارس 2023 ساعت 6 بعد از ظهر

مستند عکس از خوشنویسی نادر اسلامی که در مساجد و مدارس تاریخی زیبا و معماری منحصر به فرد فرهنگ اسلامی یافت می شود.

ورنیساژ: 1 مارس 2023 | ساعت 18 کارگاه خوشنویسی فارسی
دکتر رضا شیخ بگلو
نام شما را با خط فارسی می نویسد.

پذیرش فقط با ثبت نام به آدرس info@saadikultur.de، با کمال میل با افراد همراه. دعوتنامه قابل انتقال نیست

با احترام
دفتر

موسسه فرهنگی سعدی
info@saadikultur.de www.saadikultur.de