معرفی کتاب: شرق هستی من (از اصفهان تا فرانکفورت)

شما را به معرفی کتاب تازه منتشر شده هنرمند ایرانی فاطمه یاوری دعوت می کنیم. پنج شنبه 29 مهرماه 1391 نقد و بررسی کتاب با حضور این هنرمند در غرفه ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت برگزار می شود. فاطمه یاوری ساکن فرانکفورت است. کتاب او مجموعه ای از آثار هنری اوست که در دنیای او بین اصفهان و فرانکفورت خلق شده است.

ما منتظر ملاقات شما هستیم!پنجشنبه 2022/10/20
انتشار کتاب جدید
!
شرق هستی من (از اصفهان تا فرانکفورت)-
هنرهای فاطمه یاوری