نقد کتاب: هنر مقاومت در اسلام

خانه ایران در برلین دعوت می کند:
وبینار
نقد کتاب: هنر مقاومت در اسلام
دستاوردهای سیاسی زنان شیعه در خاورمیانه و فراتر از آن

چهارشنبه، 26 اکتبر 2022 – ساعت 6 بعد از ظهر

با دانشمند و نویسنده:
Dr. Yafa ShanneikDozentin
am Zentrum für religiöse und spirituelle Studien an der Universität Lund, Schweden
و مدرس سابق مطالعات اسلامی در دانشگاه بیرمنگام انگلستان

از طریق زوم
: شناسه جلسه: 864 8990 8385
کد شناسایی: 234686

ورود به زوم
https://us06web.zoom.us/j/86489908385?pwd=MmtMMmdZS0NSS3ViWGpzdkIzdmFKQT09